مركز بين المللي زبان

International Language Center of Amirkabir University of Technology

1- ارتباط با استاد درس

شما مي توانيد مسائل مربوط به درس خود را با استاد درس با ارسال پيام خصوصي در پورتال آموزشي مركز زبان درميان گذاشته و منتظر پاسخ استاد خود باشيد

2- ارتباط با پاسخگو و پشتيبان هاي سيستم

 • پشتيبان و پاسخگوي 1

  روند تدريس در كلاس و نحوه نمره دهي پروژه

 • پشتيبان و پاسخگوي 2

  بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان و نوع پروژه. لينك كلاسها(آقاي محدث)  -64545615

 • پشتيبان و پاسخگوي 3

  كليه موارد مرتبط با خريد كتاب. مسائل مالي(آقاي لطفي) – 64545404

 • پشتيبان و پاسخگوي 4

  درخواست آموزشي (اعتراض به نمرات). (خانم ابويي) – 64545415

 • پشتيبان و پاسخگوي 5

  كليه موارد مرتبط با نحوه برگزاري و درخواست بازبيني آزمون ESTA

@كليه حقوق اين سايت مربوط به مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد - طراحي توسط H.L.O