مركز بين المللي زبان

International Language Center of Amirkabir University of Technology

زمان بندي رسيدگي به درخواست بررسي نمرات آزمون ميان ترم از تاريخ 15-05-1401 الي 18-05-1401 مي باشد . بعد از اين تاريخ درخواست هاي مربوط به آزمون ميان ترم رسيدگي نمي گردد.

@كليه حقوق اين سايت مربوط به مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد - طراحي توسط H.L.O