مركز بين المللي زبان

International Language Center of Amirkabir University of Technology

1- ارتباط با استاد درس

شما مي توانيد مسائل مربوط به درس خود را با استاد درس با ارسال پيام خصوصي در پورتال آموزشي مركز زبان درميان گذاشته و منتظر پاسخ استاد خود باشيد

2- ارتباط با پاسخگو و پشتيبان هاي سيستم

لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت ارسال پيام خصوصي به يشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد شد.

**روند تدريس در كلاس و نحوه نمره دهي پروژه <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 1

**بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان و نوع پروژه. لينك كلاسها(آقاي محدث)  -64545615 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي  2

**كليه موارد مرتبط با خريد كتاب. مسائل مالي(آقاي لطفي) – 64545404 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 3

** درخواست آموزشي (اعتراض به نمرات). (خانم ابويي) – 64545415 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 4

**كليه موارد مرتبط با نحوه برگزاري و درخواست بازبيني آزمون ESTA <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 5

@كليه حقوق اين سايت مربوط به مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد - طراحي توسط H.L.O