جذب استاد زبان انگلیسی در مركز بین المللی زبان

advanced divider

شرایط جذب استاد زبان انگلیسی در مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • همكاري مدرسين با مركز زبان به صورت ساعتي و حق‌التدریس خواهد بود.

 • مدرسین دوره با توجه به زمانی که برای تدریس اعلام خواهند کرد در ساعات و روز‌های مختلف مشغول به تدریس خواهند بود.

 • مدرسين محترم ملزم به تدريس مطابق با برنامه آموزشی مرکز زبان هستند.
advanced divider
advanced divider

شرایط جذب

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • مدرک تی تی سی از موسسه‌های معتبر داخلی و خارجی
 • سابقه تدریس
 • روحیه هماهنگ با اصول کار دانشگاهی
advanced divider
advanced divider

مراحل جذب

 • تكمیل کردن فرم پایین این صفحه
 • بررسی فرم توسط دپارتمان آموزش و گزینش اولیه جهت شرکت در مصاحبه
 • دعوت از افراد گزینش‌شده برای شرکت در مصاحبه
 • تایید اولیه برای شركت در وركشاپ‌ها
 • شرکت در ورک‌شاپ ها و جلسات توجیهی
 • انجام TP و دمو
 • گزینش نهایی برترین‌های دوره
 • انتخاب ساعات همکاری
 • شروع همکاری
advanced divider
advanced divider

دریافت مدرک

شركت‌كنندگان به دو طریق می‌توانند مدرک تربیت مدرس را دریافت کنند:

 • پرداخت هزینه‌
 • بدون پرداخت هزینه که مستلزم همكاری پیوسته با مركز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیركبیر به مدت ۲ سال و تایید نهایی کیفت تدریس توسط تیم آموزش .
advanced divider
advanced divider

ثبت نام دوره :

advanced divider