مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

جذب استاد زبان انگلیسی در مركز بین المللی زبان

advanced divider
advanced divider

شرایط جذب استاد زبان انگلیسی در مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • همكاري استاد با مركز زبان به صورت ساعتي و حق‌التدریس خواهد بود.

 • مدرسین دوره با توجه به زمانی که برای تدریس اعلام خواهند کرد ساعات مختلف در روز‌های مختلف مشغول به تدریس خواهند بود.

 • مدرس ملزم است مطابق با برنامه آموزشی مرکز زبان تدریس کند.
advanced divider
advanced divider

شرایط جذب

 • تسلط به زبان انگلیسی
 • مدرک تی تی سی از موسسه های معتبر داخلی و خارجی
 • سابقه تدریس
 • روحیه هماهنگ با اصول کار دانشگاهی
advanced divider
advanced divider

مراحل جذب

 • تكمیل کردن فرم پایین این صفحه
 • بررسی فرم توسط دپارتمان آموزش و گزینش اولیه جهت شرکت در مصاحبه
 • دعوت از افراد گزینش شده برای شرکت در مصاحبه
 • تایید اولیه برای شركت در وركشاپ ها
 • شرکت در  ورک‌شاپ ها و جلسات توجیهی
 • انجام TP و دمو
 • گزینش نهایی برترین های دوره
 • انتخاب ساعات همکاری
 • شروع همکاری
advanced divider
advanced divider

دریافت مدرک

شركت‌كنندگان به دو طریق می‌توانند مدرک تربیت مدرس را دریافت کنند:

 • پرداخت هزینه‌
 • بدون پرداخت هزینه که مستلزم همكاری پیوسته با مركز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیركبیر به مدت ۲ سال و تایید نهایی کیفت تدریس توسط تیم آموزش .
advanced divider
advanced divider

ثبت نام دوره :

advanced divider