مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

قوانین انصراف از تحصیل

advanced divider

شرایط انصراف از تحصیل در دوره‌های زبان انگلیسی

  • دانشجویان فقط در صورتی می‌توانند انصراف از تحصیل دهند که مدرک مورد تایید (TOEFL IBT, IELTS Academic, ESTA, ) ارایه نمایند.
  • اگر ارائه مدرک قبل از شروع ترم باشد، طبق بند ۷.۲ شهریه مسترد خواهد شد. پس از انتخاب واحد و شروع ترم شهریه مسترد نخواهد شد.
  • دانشجویان دکتری فقط با نامه‌ از مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌توانند درخواست انصراف از تحصیل دهند. پس از تایید، لازم است برگه تعهد «ارایه مدرک زبان» را در مرکز بین‌المللی زبان تکمیل و امضا نمایند. بدیهی است پذیرش انصراف دانشجو، به‌منزله‌ی استرداد شهریه نبوده و استرداد شهریه طبق قوانین «استرداد شهریه» انجام می‌شود.

 

شرایط استرداد شهریه دوره‌های مرکز زبان

  1.  در صورت انصراف از تحصیل طبق بند 7.۱، چنانچه بیشتر از یک هفته به شروع دوره باقی‌مانده باشد 100% شهریه پرداختی به دانشجو مسترد می‌شود. در صورت حذف درس در بازه‌ی حذف و اضافه، این مبلغ برای ترم آتی محفوظ خواهد ماند.
  2. در صورت انصراف از تحصیل طبق بند 7.۱، چنانچه کمتر از یک هفته به شروع دوره باقی‌مانده باشد 50% شهریه پرداختی به دانشجو مسترد می‌شود. در صورت حذف درس در بازه‌ی حذف و اضافه ، این مبلغ برای ترم آتی محفوظ خواهد ماند.
  3. چنانچه ترم به‌صورت رسمی شروع شود شهریه مسترد نخواهد شد.
  • درصورت پرداخت شهریه و عدم انتخاب واحد، شهریه محفوظ نخواهد ماند و دانشجو برای ترم بعد ملزم به ثبت نام و پرداخت شهریه است.

 

شرایط استرداد در آزمون ESTA

  • درصورت عدم حضور در آزمون، وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
  • شرکت‌کنندگان تا ۵ روز کاری قبل از شروع آزمون می‌توانند انصراف خود را اعلام کنند، در این صورت، وجه ثبت نام مسترد می‌شود.