انصراف از تحصیل در مركز بین المللی زبان و شرایط استرداد شهریه

 

شرایط انصراف از تحصیل در دوره‌های زبان انگلیسی

  • دانشجویان فقط در صورتی می‌توانند انصراف از تحصیل دهند که مدرک مورد تایید (TOEFL IBT, IELTS Academic, ESTA, ) ارایه نمایند.
  • اگر ارائه مدرک قبل از شروع ترم باشد، طبق بند ۷.۲ شهریه مسترد خواهد شد. پس از انتخاب واحد و شروع ترم شهریه مسترد نخواهد شد.
  • دانشجویان دکتری فقط با نامه‌ از مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌توانند درخواست انصراف از تحصیل دهند. پس از تایید، لازم است برگه تعهد «ارایه مدرک زبان» را در مرکز بین‌المللی زبان تکمیل و امضا نمایند. بدیهی است پذیرش انصراف دانشجو، به‌منزله‌ی استرداد شهریه نبوده و استرداد شهریه طبق قوانین «استرداد شهریه» انجام می‌شود.
  • جهت انصراف از تحصیل در مرکز زبان، تکمیل فرم تعهد و انصراف از تحصیل در سایت مرکز زبان، بخش «میز خدمات الکترونیک» الزامی است.

 

شرایط استرداد شهریه دوره‌های مرکز زبان

  1.  در صورت انصراف از تحصیل طبق بند 7.۱، چنانچه بیشتر از یک هفته به شروع دوره باقی‌مانده باشد 100% شهریه پرداختی به دانشجو مسترد می‌شود. در صورت حذف درس در بازه‌ی حذف و اضافه، این مبلغ برای ترم آتی محفوظ خواهد ماند.
  2. در صورت انصراف از تحصیل طبق بند 7.۱، چنانچه کمتر از یک هفته به شروع دوره باقی‌مانده باشد 50% شهریه پرداختی به دانشجو مسترد می‌شود. در صورت حذف درس در بازه‌ی حذف و اضافه ، این مبلغ برای ترم آتی محفوظ خواهد ماند.
  3. چنانچه ترم به‌صورت رسمی شروع شود شهریه مسترد نخواهد شد.
  • درصورت پرداخت شهریه و عدم انتخاب واحد، شهریه محفوظ نخواهد ماند و دانشجو برای ترم بعد ملزم به ثبت نام و پرداخت شهریه است.

 

شرایط استرداد در آزمون ESTA

  • درصورت عدم حضور در آزمون، وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
  • شرکت‌کنندگان تا ۵ روز کاری قبل از شروع آزمون می‌توانند انصراف خود را اعلام کنند، در این صورت، وجه ثبت نام مسترد می‌شود.