انصراف از تحصيل در مركزبين المللي زبان دانشگاه

چنانچه دانشجو از مركز بين المللي زبان دانشگاه درخواست انصراف از تحصيل در اين مركز را خواستار باشد طبق آئين نامه شوراي مركز بين المللي زبان به صورت زير هزينه اي را كه در هنگام ثبت نام پرداخت كرده است به آن برگشت داده مي شود.

مراحل انصراف :

1- قبل از ارسال فرم انصراف مي بايست با مسئول مربوطه 64545415 تماس حاصل كرده و در صورت تاييد ايشان لينك فرم انصراف از طريق پورتال براي دانشجو ارسال مي گردد.

2-  نامه مبلغ مرجوعي بعد از هفته سوم آموزشي ارسال و مبلغ فوق حداكثر 30 روز كاري پس از ارسال نامه به حساب افراد درخواست داده شده واريز مي گردد.

مدارك مورد نياز در جهت انصراف :
1- تكميل فرم تعهد و ( عودت مبلغ پرداختي ) تحصيل دوره هاي مركزبين المللي زبان

2- داشتن حساب در هر بانك  رسمي جمهوري اسلامي به اسم شخص دانشجو و دارا بودن شماره شبا جهت پرداخت

مقدار هزينه پرداختي : 100 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 70 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 40 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 0 در صد

تعهد نامه

قابل توجه دانشجويان خودگردان (كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري)

عدم شركت در دوره هاي زبان انگليسي مركز بين المللي دانشگاه باعث محروميت از دريافت مدرك دوره هاي بين الملل دانشگاه صنعتي امير كبير مي گردد. با اطلاع از اين شرايط درخواست انصراف از ثبت نام  دوره هاي زبان انگليسي را دارم و كليه عواقب ناشي از عدم دريافت مدرك بين الملل را مي پذيرم.