جذب استاد زبان فارسی در مركز بین المللی زبان

advanced divider

شرایط جذب استاد زبان فارسی در مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

* کلاسهای یک روز در هفته، دو جلسه پیاپی در یک روز برگزار می‌شوند.

* میزان همکاری: یک تا سه روز در هفته

advanced divider
advanced divider

شرایط جذب

 • مدرک زبانی دانشگاهی مرتبط یا سابقه‌ی تدریس‌ (مدارک مرتبط: اموزش زبان فارسی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، زبان‌شناسی)
 • آشنایی به زبان انگلیسی در سطح B1
 • روحیه هماهنگ با اصول کار دانشگاهی
advanced divider
advanced divider

مراحل جذب

 • تكمیل کردن فرم پایین این صفحه
 • بررسی فرم توسط دپارتمان آموزش و گزینش اولیه جهت شرکت در مصاحبه
 • دعوت از افراد گزینش شده برای شرکت در مصاحبه
 • تایید اولیه برای شركت در وركشاپ‌ها
 • شرکت در ورک‌شاپ‌ها و جلسات توجیهی و انجام TP  
 • آزمون تدریس عملی
 • گزینش نهایی به دو صورت خواهد بود:

الف) شركت‌كنندگانی كه امتیاز بالایی در دوره و تدریس عملی كسب می‌كنند، پس از آزمون تدریس عملی، وارد تیم اساتید مركز زبان خواهند شد.

ب) شركت‌كنندگانی كه در طول دوره و آزمون تدریس عملی امتیاز پایین‌تری كسب می‌كنند، وارد مرحله دوم ورك‌شاپ می‌شوند كه شامل مشاهده‌ی كلاسی و نوشتن طرح درس است. سپس در پایان آزمون تدریس عملی خواهند داشت و در صورت تایید دپارتمان آموزش همكاری خود را شروع خواهند كرد.

این فرایند حدود دو ماه طول می‌كشد.

پ) شركت‌كنندگانی كه امتیاز پایین می‌گیرند و در آزمون تدریس ضعیف عمل می‌كنند، امكان همكاری با مركز زبان را نخواهند داشت.

advanced divider
advanced divider

دریافت مدرک

شركت‌كنندگان به دو طریق می‌توانند مدرک تربیت مدرس را دریافت کنند:

 • پرداخت هزینه‌
 • بدون پرداخت هزینه که مستلزم همكاری پیوسته با مركز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیركبیر به مدت ۲ سال و تایید نهایی کیفت تدریس توسط تیم آموزش .
advanced divider

ثبت نام دوره :

advanced divider