مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

جذب استاد زبان فارسی در مركز بین المللی زبان

advanced divider
advanced divider

شرایط جذب استاد زبان فارسی در مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

* کلاسهای یک روز در هفته، دو جلسه پیاپی در یک روز برگزار می‌شوند.

* میزان همکاری: یک تا سه روز در هفته

advanced divider
advanced divider

شرایط جذب

 • مدرک زبانی دانشگاهی مرتبط یا سابقه‌ی تدریس‌ (مدارک مرتبط: اموزش زبان فارسی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، زبان‌شناسی)
 • آشنایی به زبان انگلیسی در سطح B1
 • روحیه هماهنگ با اصول کار دانشگاهی
advanced divider
advanced divider

مراحل جذب

 • تكمیل کردن فرم پایین این صفحه
 • بررسی فرم توسط دپارتمان آموزش و گزینش اولیه جهت شرکت در مصاحبه
 • دعوت از افراد گزینش شده برای شرکت در مصاحبه
 • تایید اولیه برای شركت در وركشاپ ها
 • شرکت در  ورک‌شاپ ها و جلسات توجیهی و انجام TP  
 • آزمون تدریس عملی
 • گزینش نهایی به دو صورت خواهد بود:

الف) شركت‌كنندگانی كه امتیازبالایی در دوره و تدریس عملی كسب می كنند، پس از آزمون تدریس عملی، وارد تیم اساتید مركز زبان خواهند شد.

ب) شركت‌كنندگانی كه در طول دوره و آزمون تدریس عملی امتیاز پایین‌تری كسب می‌كنند، وارد مرحله دوم ورك شاپ می‌شوند كه شامل مشاهده‌ی كلاسی و نوشتن طرح درس است و در پایان آزمون تدریس عملی خواهند داشت ودر صورت تایید دپارتمان آموزش همكاری خود را شروع خواهند كرد. این فرایند حدود دو ماه طول می‌كشد.

پ) شركت‌كنندگانی كه امتیاز پایین می‌گیرند و در آزمون تدریس ضعیف عمل می‌كنند، امكان همكاری با مركز زبان را نخواهند داشت.

advanced divider
advanced divider

دریافت مدرک

شركت‌كنندگان به دو طریق می‌توانند مدرک تربیت مدرس را دریافت کنند:

 • پرداخت هزینه‌
 • بدون پرداخت هزینه که مستلزم همكاری پیوسته با مركز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیركبیر به مدت ۲ سال و تایید نهایی کیفت تدریس توسط تیم آموزش .
advanced divider
advanced divider

ثبت نام دوره :

advanced divider