درخواست آموزشی

دانشجویان محترم می توانند در موارد ذكر شده درخواست های خود را جهت بررسی از طریق فرم ذیل ارسال نمایند.

درخواست های مرتبط با آزمون های ترم درخواست بررسی امور ثبت نام
درخواست بررسی آزمون ESTA امور مرتبط با كلاس
تایید مدرك آیلتس ( IELTS ) تایید مدرك تافل ( TOEFL )
تایید مدرك TOLIMO تایید مدرك MSRT
صدور كارنامه صدور گواهی
مشكلات مالی
تعیین سطح
ملاقات حضوری
 درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1و 2