مقررات ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2

advanced divider

ثبت نمرات زبان عمومي 1 و 2 براي دانشجويان دوره‌هاي خودگردان، منوط به دریافت مدرک ESTA 2  و ESTA 3  از مركز بين‌المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير است. لازم به ذکر است نمره‌ي كنكور براي درس زبان عمومي لحاظ نخواهد شد.

تطبیق دوره‌های زبان با زبان عمومی 1 و 2

  • مطابق رويه AUT-PR-3101، براي دانشجوياني كه  سطح ESTA 2 را با نمره حداقل 70 در هر ۴ مهارت سپري كرده اند نمره ۱۶-۲۰ در درس زبان عمومي 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ثبت می‌شود.
  • مطابق همين رويه، براي دانشجوياني كه  سطح ESTA 3 را با نمره حداقل 70 در هر ۴ مهارت سپري كرده اند نمره ۱۶-۲۰ در درس زبان عمومي 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ثبت می‌شود.
  • براي مشاهده نحوه تبديل نمرات مركز زبان به نمرات درس در پورتال آموزشي دانشگاه به جدول پايين همين صفحه مراجعه كنيد.

تطبیق آزمون‌های IELTS ACADEMIC و ESTA وTOEFL IBT با زبان عمومی ۱ و ۲

  • در هنگام ثبت‌نام، دانشجويان مي‌توانند  مدارک IETLS ACADEMIC و TOEFL IBT معتبر كه از زمان صدور آن‌ها 2 سال نگذشته باشد ارائه نمايند.
  • در صورت تایید مدرک IELTS ACADEMIC ، ESTA و TOEFL IBT توسط مرکز بین‌المللی زبان، نمره‌ای برای دانشجو ثبت نخواهد شد و مطابق جدول (۳) زبان عمومی ۱ و ۲ در پورتال آموزشی دانشگاه به‌ صورت اعتباری ثبت خواهد شد.
  • در آزمون آیلتس، درصورت کسب نمره ۸ در مهارت Reading  و Overall بالای 7.5 ، نمرۀ 20 برای زبان عمومی 1 و 2 ثبت خواهد شد.
  • جهت دریافت تاییدیه مدارک IELTS/TOEFL، لازم است دانشجو به سایت مرکز زبان بخش درخواست دانشجویی «تایید مدرک TOEFL یا IELTS» مراجعه کند.
  • تطبیق نمرات آزمون‌ها با زبان عمومی ۱ و ۲ طبق جدول (۳) و (۴) صورت مي‌پذيرد.

جدول 3 – تطبیق آزمون‌های IELTS ACADEMIC و ESTA

ESTA/ IELTS ACADEMIC
Reading
Listening
Speaking
Writing
Overall
درج در پورتال
زبان عمومی ۱
۶+
۵+
۵+
۵+
۵.۵+
ثبت اعتباری
زبان عمومی ۱ و ۲
۶.۵+
۵+
۵+
۵+
۶+
ثبت اعتباری

جدول 4- تطبیق آزمون TOEFL IBT

TOEFL IBT
Reading
Overall
درج در پورتال
زبان عمومی ۱
۱۸+
۶۹+
ثبت اعتباری
زبان عمومی ۱ و ۲
۲۳+
۷۹+
ثبت اعتباری
میانگین نمرات مركز بین المللی زبان نمره درج شده در كارنامه میانگین نمرات مركز بین المللی زبان نمره درج شده در كارنامه
70 16.00 86 18.13
71 16.13 87 18.27
72 16.27 88 18.40
73 16.40 89 18.53
74 16.53 90 18.67
75 16.67 91 18.80
76 16.80 92 18.93
77 16.93 93 19.07
78 17.07 94 19.20
79 17.20 95 19.33
80 17.33 96 19.47
81 17.47 97 19.60
82 17.60 98 19.73
83 17.73 99 19.87
84 17.87 100 20.00
85 18.00    

جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2

کلیک کنید