ثبت دروس زبان عمومی 1  و 2 (دانشجویان کارشناسی خودگردان)

ثبت نمرات زبان عمومي 1 و 2 براي دانشجويان دوره‌هاي خودگردان، منوط به دریافت مدرک ESTA 2  و ESTA 3  از مركز بين‌المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير است. لازم به ذکر است نمره‌ي كنكور براي درس زبان عمومي لحاظ نخواهد شد.

تطبیق دوره‌های زبان با زبان عمومی 1 و2

در پایان سطح ESTA 2 و كسب نمره حداقل 70 در هر ۴ مهارت، نمره زبان عمومی ۱ در پورتال آموزشی دانشگاه بین ۱۶-۲۰ مطابق رويه AUT-PR-3101 ثبت می‌شود.

در پایان سطح ESTA 3 و كسب نمره حداقل 70 در هر ۴ مهارت، نمره زبان عمومی ۲ در پورتال آموزشی دانشگاه بین ۱۶-۲۰ مطابق رويه AUT-PR-3101 ثبت می‌شود.

تطبیق آزمون‌های IELTS ACADEMIC و ESTA وTOEFL IBT با زبان عمومی ۱ و ۲

در زمان ثبت نام در دانشگاه، لازم است زمان اعتبار مدارک IETLS ACADEMIC و TOEFL IBT منقضی نشده و از زمان صدور آن ۲ سال نگذشته باشد.

در صورت تایید مدرک IELTS ACADEMIC ، ESTA و TOEFL IBT توسط مرکز بین‌المللی زبان، نمره‌ای برای دانشجو ثبت نخواهد شد و در پورتال آموزشی دانشگاه مطابق جدول (۳) زبان عمومی ۱ و ۲ به‌ صورت اعتباری ثبت خواهد شد.

در آزمون آیلتس، درصورت کسب نمره ۸ در مهارت Reading  و Overall بالای 7.5 ، نمرۀ 20 برای زبان عمومی 1 و 2 ثبت خواهد شد.

جهت دریافت تاییدیه مدارک IELTS/TOEFL، لازم است دانشجو به سایت مرکز زبان بخش درخواست دانشجویی «تایید مدرک TOEFL یا IELTS» مراجعه کند.

تطبیق نمرات آزمون‌ها با زبان عمومی ۱ و ۲ طبق جدول (۳) و جدول (۴) است.

ESTA/ IELTS ACADEMIC

 

Reading

Listening

Speaking

Writing

Overall

درج در پورتال

زبان عمومی ۱

6+

5+

5+

5+

5.5+

ثبت اعتباری

زبان عمومی  ۱ و ۲

6.5+

5+

5+

5+

6+

ثبت اعتباری

جدول 3 – تطبیق آزمون‌های IELTS ACADEMIC و ESTA

TOEFL IBT

 

Reading

Listening

Speaking

Writing

Overall

درج در پورتال

زبان عمومی ۱

18+

 

 

 

69+

ثبت اعتباری

زبان عمومی  ۱ و ۲

23+

 

 

 

79+

ثبت اعتباری

جدول 4- تطبیق آزمون TOEFL IBT

میانگین نمرات مركز بین المللی زبان نمره درج شده در كارنامه میانگین نمرات مركز بین المللی زبان نمره درج شده در كارنامه
70 16.00 86 18.13
71 16.13 87 18.27
72 16.27 88 18.40
73 16.40 89 18.53
74 16.53 90 18.67
75 16.67 91 18.80
76 16.80 92 18.93
77 16.93 93 19.07
78 17.07 94 19.20
79 17.20 95 19.93
80 17.33 96 19.47
81 17.47 97 19.60
82 17.60 98 19.73
83 17.73 99 19.87
84 17.87 100 20.00
85 18.00    

جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2

کلیک کنید