مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ بدء التسجیل

Registration date

دوشنبه،۴ اردیبهشت، 1402

الاثنین،3 شوال ،1444

Monday, 24 April 2023

دوشنبه،۱ خرداد، 1402

الاثنین، ذی‌القعده ،1444

Monday, 22 May 2023

شنبه،3  تیر، 1402

السبت،5 ذی الحجه، 1444

Saturday, 24 June 2023

یکشنبه،۱ مرداد، 1402

الأحد، 5 محرم، 1445

Sunday, 23 July 2023

شنبه،4 شهریور، 1402

السبت، 6 صفر، 1445

Saturday, 26 August 2023

دوشنبه،3 مهر، 1402

الاثنین ، 9 ربیع‌الاول،1445

Monday, 25 September 2023

دوشنبه،۱ آبان، 1402

ا الاثنین ، 7 ربیع الثانیة ،1445

Monday, 23 October 2023

شنبه،4 آذر، 1402

السبت، 11 جمادی الأولی ،1445

Saturday, 25 November 2023

شنبه،2 دی، 1402

السبت، 9 جمادی الثانیة  ، 1445

Saturday, 23 December 2023

یکشنبه،۱ بهمن، 1402

الأحد ، 9 رجب،1445

Sunday, 21 January 2024

سه‌شنبه،۱ اسفند، 1402

یوم الثلاثاء، 10 شعبان، 1445

Tuesday, 20 February 2024