مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

قابل توجه دانشجویان محترم

 آزمون پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰2 به شرح ذیل برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجويان محترم

آزمون پايان‌ترم مركز بين‌المللی زبان از روز 16 دی تا 20 دی ماه در روز و ساعات كلاسی به صورت حضوری برگزار مي‌شود.  لطفا یک ربع قبل از شروع آزمون در مرکز حضور داشته باشید.

**به هيچ عنوان آزمون جبرانی برگزار نمی شود.

قوانین آزمون

١- در آزمون مهارت Writing در صورت استفاده شرکت کنندگان ازمنابع دیگر، تخلف آموزشی ثبت گردیده و نمره 0.25 لحاظ می‌گردد.

٢- در صورت هرگونه تخلف آموزشي در هنگام برگزاری آزمون‌ها، طبق قوانین آزمون‌ها عمل خواهد شد.

در صورت احراز و تایید شدن تخلف آموزشی نامه به كمیته انضباطی دانشگاه ارجاع داده می شود.

3 – لطفا از همراه‌داشتن تلفن همراه، دیکشنری، ساعت هوشمند و وسایل اضافه خودداری فرمایید.