مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

اطلاعيه آزمون پايانترم كلاس های آنلاين تابستان 1402

advanced divider

قابل توجه دانشجويان محترم

آزمون پايان‌ترم مهارت‌هاي Reading, Listening, و Writing كلاس‌هاي آنلاين مركز بين‌المللي زبان روز 29 شهريور ماه به صورت حضوري برگزار مي‌شود.آزمون راس ساعت 8:00 شروع می‌شود لطفا یک ربع قبل از شروع آزمون در مرکز حضور داشته باشید. پس از شروع آزمون کلیه درها بسته خواهد شد و از ورود به جلسه ممانعت خواهد شد.

 

آزمون Writing

مدت زمان آزمون

ساعت آزمون

روز آزمون

درس

 70 دقیقه

8:00 – 9:10

1402/06/29

Writing Elementary

 80 دقیقه

8:00 – 9:20

1402/06/29

Writing Intermediate

80 دقیقه

8:00 – 9:20

1402/06/29

Writing Advanced

 

آزمون Reading

مدت زمان آزمون

ساعت آزمون

روز آزمون

درس

90 دقیقه

9:45 – 11:15

1402/06/29

Reading Elementary

90  دقیقه

9:45 – 11:15

1402/06/29

Reading Intermediate

90 دقیقه

9:45 – 11:15

1402/06/29

Reading Advanced

 

آزمون Listening

مدت زمان آزمون

ساعت آزمون

روز آزمون

درس

80 دقیقه

11:30 – 12:50

1402/06/29

Listening Elementary

80 دقیقه

11:30 – 12:50

1402/06/29

Listening Intermediate

80 دقیقه

11:30 – 12:50

1402/06/29

Listening Advanced