لینک به:نرم افزار هاي مختلف آنلاينیک پیوند به صورت دستی اضافه کنید
لینک به:Persian TTCلینک به:آموزش آنلاين آيلتسیک پیوند به صورت دستی اضافه کنید

فرم هاي مخصوص دانشجويان

تقويم آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير سال تحصيلي 99-98

نيمسال دوم 99-98

شروع تعيين سطح و ثبت نام

دوشنبه 07-11-98  لغايت چهارشنبه 23-11-98

شروع كلاسها

شنبه 26-11-98

پايان كلاسها

چهارشنبه 07-03-99

آزمونهاي پاياني

اطلاع رساني خواهد شد

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@
مي توانم شما را رهنمايي كنم