1- از اين پس جهت ارسال پروژه فقط تا ساعت 18 زمان خواهيد داشت.

2- لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت پيشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد شد.

**روند کلاسی و تدریس، بررسی نمرات و پروژه‌ها <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 1

**بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان، نوع پروژه و آزمون ESTA <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 2

**بررسي و مشكلات فني پورتال و وب سايت  <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 3

تقويم آموزشي دوره استاندارد مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير نيمسال اول تحصيلي1400-1399

نيمسال اول1400-1399

شروع تعيين سطح و ثبت نام

شروع كلاسها

پايان كلاسها

آزمونهاي پاياني

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@