مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-2c2e4l’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kg91vstr’ admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kjppa35v’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
دانشجویان مقطع كارشناسی می‌توانند درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 یا 2 طبق یكی از شرایط ذكر شده در پورتال آموزشی دانشگاه ثبت نمایند:

1-دانشجویان مقطع كارشناسی ورودی سال 99 به قبل که دورس زبان عمومی 1 و 2 خود را در سطح آكادمیك گذرانده  باشند.نمی توانند نمره خود را در پورتال آموزشی دانشگاه تغییر دهند.

 

[/av_textblock]

[av_toggle_container faq_markup=” initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=” colors=’custom’ font_color=’#000000′ background_color=’#ffffff’ border_color=’#edae44′ colors_current=’custom’ font_color_current=’#000000′ background_current=’bg_gradient’ background_color_current=” background_gradient_current_color1=’#83a846′ background_gradient_current_color2=’#4ecac2′ background_gradient_current_direction=’radial’ hover_colors=’custom’ hover_background_color=’#83a846′ hover_font_color=’#000000′ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-kjqllp9w’ sc_version=’1.0′]
[av_toggle title=’2 – پس از پایان دوره های آموزش مركز بین المللی زبان’ tags=” custom_id=” av_uid=’av-zjclx’ sc_version=’1.0′]

1-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Elementary و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Intermediate و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره عددی بین 16 الی 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

3-دانشجویان می‌توانند پس از گذراندن 4 درس از سطح Advanced و كسب نمره حداقل 70 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت عددی بین 16 الی 20 در پورتال ثبت خواهد شد).

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’3 – پس از آزمون ESTA’ tags=” custom_id=” av_uid=’av-801a9h’ sc_version=’1.0′]

1- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت READING=6  و   OVERALL=5.5 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون ESTA و اخذ نمره مهارت  READING=6.5 و OVERALL= 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’4 – پس از آزمون IELTS’ tags=” custom_id=” av_uid=’av-566vit’ sc_version=’1.0′]

1-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6  و OVERALL = 5.5  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون IELTS و اخذ نمره مهارت READING = 6.5 و OVERALL = 6 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند. (در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك IELTS  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’5 – پس از آزمون TOEFL IBT’ tags=” custom_id=” av_uid=’av-3pnsth’ sc_version=’1.0′]

1- دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING = 18  و OVERALL = 69  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2- دانشجویان می‌توانند پس از آزمون TOEFL IBT و اخذ نمره مهارت READING= 23  و OVERALL = 79  درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

[/av_toggle]
[av_toggle title=’6 – پس از آزمون TOEFL PBT’ tags=” custom_id=” av_uid=’av-2svo91′ sc_version=’1.0′]

1-دانشجویان می‌توانند پس از شرکت در آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت    READING = 52  و OVERALL = 525 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

2-دانشجویان می‌توانند پس از آزمون TOEFL PBT و اخذ نمره مهارت READING= 57  و OVERALL = 550 درخواست خود را جهت ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 در پورتال آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.(در این مرحله نمره به صورت اعتباری در پورتال ثبت خواهد شد).

3- دانشجویان باید مدرک خود را جهت تایید از طریق لینک زیر ارسال کرده و پس از تایید مدرک، درخواست ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2 را ارسال کنند.

***ارسال مدرك TOEFL  جهت تایید***

*** نكته خیلی مهم :

در صورت ثبت نمره در پورتال آموزشی دانشگاه به صورت اعتباری یا نمره به هیچ عنوان تغییری در آن داده نخواهد شد.

[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_notification title=’ثبت نمره به صورت اعتباری در كارنامه دانشجویان كارشناسی’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ close_btn=” cookie_lifetime=’60’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ border=’dashed’ size=’large’ custom_class=” av_uid=’av-kjqmnw58′ admin_preview_bg=”]
ثبت اعتباری دروس در كارنامه دانشجویان كارشناسی به منزله پاس شدن درس بوده، واحد آن مورد محاسبه قرار گرفته ولی نمره آن در معدل تاثیر ندارد.
[/av_notification]

[/av_one_full][av_hr class=’custom’ icon_select=’yes’ icon=’ue815′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’100%’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=’#edae44′ custom_icon_color=’#7bb0e7′ id=” custom_class=” av_uid=’av-kjqmrdds’ admin_preview_bg=”]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-357ch1′]
[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kf9hfjth’ admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_full]