معرفی مركز

معاونت امور بین­ الملل دانشگاه صنعتی امیركبیر براساس اهداف و برنامه ­های راهبردی دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بین­ المللی با دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی جهان، مركز بین­ المللی زبان دانشگاه (ILCA) را تاسیس نموده است .واحد زبان انگلیسی مركز بعنوان یكی از فعال­ترین واحدهای دانشگاه، وظیفه توانمندسازی و افزایش كارآیی زبان انگلیسی دانشجویان دانشگاه را با استفاده از شیوه ­های نوین و به روز آموزشی برعهده دارد. دانشجویان كارشناسی دانشگاه می­ توانند با شركت در كلاسهای زبان این مركز، مجوز ثبت دروس زبان عمومی ۱ و ۲ دانشگاه را در كارنامه دریافت نمایند.

این مركز دارای 3 سطح آموزشی (Elementary , Intermediate , Advanced) و در 4 مهارت ( Speaking , Listening , Reading , Writing ) می باشد كه زمان گذراندن هریك از سطوح، یك ترم تحصیلی است.

مزایای شركت در دوره های بین المللی زبان

 • جایگزینی نمره دوره های مركز بین المللی زبان به جای نمره زبان عمومی ۱ و ۲ دانشگاه

 • معتبر بودن مدرك زبان تا پایان تحصیل در دانشگاه و درصورت ادامه تحصیل تا مقطع دكتری در این دانشگاه جهت آزمون جامع دكتری

 • شرکت در آزمون جامع دکتری بدون نیاز به ارائه آزمون معتبر دیگر

 • آمادگی كامل جهت شركت در آزمون های معتبر بین المللی

 • دریافت مدرک  Silver و Golden

 • ثبت دروس گذرانده به زبان انگلیسی در كارنامه جهت تسهیل ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر

 • امکان شرکت در دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) و اشتغال به کار در آموزشگاه های معتبر زبان

 • کوتاه بودن دوره های مرکز بین المللی زبان نسبت به دوره های خارج از دانشگاه (برگزاری کل دوره در طی سه ترم)

 • آمادگی شركت درآزمون استا (ESTA )

 • ارتقاء مدرك دوره های خودگردان به دوره های بین الملل

 • امکان شرکت در دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) و اشتغال به کار در آموزشگاه های معتبر زبان

واجد شرایط شدن دانشجویان دكتری جهت شركت در آزمون جامع دكتری

  IELTS ESTA TOEFL PBT TOEFL IBT MSRT TOLIMO قبولی در دوره های مركز بین المللی زبان
كلیه دانشجویان دكتری 5.5 5.5 520 69-70 60 520 Intermediate

** نكته مهم:
در آزمون ESTA  دانشجویان باید شرایط آزمون را احراز نمایند (ابتدا نمره هر درس كمتر از 5 و در نهایت معدل 4 درس كمتر از 5.5 نباشد.)

 

نحوه شركت در برنامه های آموزشی مركز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر كبیر

1- شركت در كلاس های بدون تعیین سطح و شروع دوره از سطح Elementary

2- شركت در سطح مناسب بر اساس آزمون تعیین سطح

3- شركت در دوره های تربیت مدرس زبان ( TTC IELTS ) برای دانشجویانی كه از سطح زبانی بالایی برخوردار می باشد.


4- ثبت نام و شركت در آزمون  ESTA برای دانشجویانی كه نیاز به گذراندن دوره های آموزشی مر كز را ندارند

English Standard Test of Amirkabir University of Technology