مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

مزایای شركت در دوره‌های مركز بین‌المللی زبان

advanced divider

 مقطع کارشناسی

 • صدور گواهی سطح ESTA 3 پس از اتمام دوره
 • ارتقا‌‌‌ء مدرک دوره‌های خودگردان به دوره‌های بین‌الملل
 • آمادگی کامل جهت شرکت در آزمون‌های معتبر بین‌‌المللی
 • صدور نامه به سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله بخش صنایع برای تایید مدرک زبان
 • کوتاه بودن دوره‌های مرکز بین‌المللی زبان نسبت به دوره‌‌های خارج از دانشگاه (برگزاری کل دوره در طی سه ترم)
 • معتبر بودن مدرك زبان تا پایان تحصیل در دانشگاه و در صورت ادامه تحصیل تا مقطع دكتری در این دانشگاه جهت شرکت در آزمون جامع دكتری
 • صدور گواهی برای دانشگاه‌های خارج از ایران مبنی بر گذراندن دوره زبان
 • امتیاز در انتخاب دانشجو در برنامه‌های بین‌المللی معاونت بین‌الملل از جمله اعزام دانشجو به خارج از كشور در برنامه‌های تحقیقاتی
 • احراز شرط حضور در برنامه‌های فصلی از جمله كارآموزی و …

مقطع دکتری

 • شركت در آزمون جامع دكتری بدون نیاز به ارایه مدارک آزمون معتبر دیگر
 • آمادگی کامل جهت شرکت در آزمون‌های معتبر بین‌‌المللی
 • کوتاه بودن دوره‌های مرکز بین المللی زبان نسبت به دوره‌‌های خارج از دانشگاه (برگزاری کل دوره در طی سه ترم )
 • تایید مدرک زبان برای فرصت مطالعاتی
 • صدور گواهی برای دانشگاه‌های خارج از ایران مبنی بر گذراندن دوره زبان
 • صدور نامه به سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله بخش صنایع برای تایید مدرک زبان