قوانین تاییدمدرك TOEFL

advanced divider

کلیه اقدامات لازم جهت تایید مدركTOEFLو ثبت در آموزش كل و تحصیلات تكمیلی دانشگاه را از طریق این سامانه انجام دهید.

شرایط استفاده از این سامانه :
۱- نام كاربری و رمز عبور خود در سایت تافل را جهت تایید برای ما ارسال كنید.

۲- از مدت زمان صدور مدرك بیشتر از ۲ سال نگذشته باشد.