مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

قوانین تاییدمدرك IELTS

advanced divider

با ارسال TRF NUMBER در این سامانه، مدرک IELTS خود را تایید نموده و در آموزش كل و تحصیلات تكمیلی دانشگاه ثبت نمایید.

شرایط استفاده از این سامانه :
۱- طبق قوانین و تغییر آیین نامه فقط و فقط مدرك ACADEMIC  مورد تایید می باشد.

2- طبق قوانین و تغییر آیین نامه  نمره میانگین 5.5 در آزمون Academic به شرطی قابل پذیرش می باشد که نمره هر کدام از مهارت ها کمتر از 5 نباشد.

۳- از مدت زمان صدور مدرك بیش از ۲ سال نگذشته باشد.