مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

غیبت

advanced divider
  • هر دانشجو می‌تواند در هر ترم 3 جلسه غیبت موجه در هر کلاس داشته باشد.
  • غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه موجب حذف آن واحد می‌شود.
  • در صورت غیبت، نمرۀ حضور در کلاس منظور نخواهد شد.
  • در صورت غیبت در آزمون، برای غائبین نمره ی صفر در آزمون منظور می گردد.