مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

ثبت نام دوره ای استاندارد

advanced divider

ثبت نام

 • پرداخت شهریه باید در بازه‌ی زمانی اعلام شده در سایت مرکز زبان صورت گیرد. پرداخت شهریه به‌منزله‌ی ثبت نام اولیه است و انتخاب واحد محسوب نمی‌شود.
 • انتخاب واحد در بازه‌ی زمانی اعلام شده در سایت مرکز زبان به آدرس ilca.aut.ac.ir صورت می‌گیرد و دانشجویان می‌توانند از طریق پورتال مرکز زبان، در روز‌ها و ساعات مورد نظرشان مهارت‌ها را انتخاب نمایند.
 • در صورتی كه دانشجو پس از حذف و اضافه هنوز انتخاب واحد نكرده باشد، شهریه محفوظ نخواهند ماند و برای ترم بعد ملزم به ثبت نام و پرداخت شهریه  مجدد خواهد بود.

مقررات دوره‌های زبان انگلیسی (مقطع كارشناسی/کارشناسی ارشد)

 • ثبت نام دانشجویان کارشناسی دوره‌های خودگردان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستلزم ثبت نام در دوره‌های زبان انگلیسی است.
 • دانشجویان كارشناسی دوره‌های خودگردان می‌بایست حداكثر طی ۲ سال تحصیلی پس از ورود به دانشگاه، سطح ESTA 3 را به پایان برسانند.
 • جهت صدور مدرک دانش‌آموختگی دوره‌های بین‌الملل لازم است دانشجو سطح ESTA 3 را با موفقیت به‌پایان برساند.

مقررات دوره‌های زبان انگلیسی (مقطع دکتری)

 • ثبت نام دانشجویان مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستلزم شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی یا ارائه مدرک زبان معتبر مورد تایید دانشگاه است.
 • دانشجویان مقطع دكتری پس از گذراندن سطح ESTA 2 ، مجوز شركت در آزمون جامع دکتری را دریافت خواهند کرد.
 • دانشجویان مقطع دکتری می‌بایست حداكثر طی ۱ سال تحصیلی پس از ورود به دانشگاه، سطح ESTA 2 را  جهت کسب مجوز آزمون جامع دکتری به پایان برسانند.
 • دانشجویان دکتری پس از پایان سطح ESTA 2 مدرک پایان دوره دریافت نخواهند کرد. صرفا نامه‌ی مجوز جهت شرکت در آزمون جامع به تحصیلات تکمیلی ارسال خواهد شد. جهت دریافت مدرک زبان انگلیسی لازم است سطح ESTA3 را به‌پایان برسانند.
 • دانشجویان غیرایرانی برای دریافت دانشنامه، لازم است سطح ESTA 3 را به‌پایان برسانند. فرصت گذراندن سطح ESTA 3 برای دانشجویان غیرایرانی تا پایان تحصیل در دانشگاه خواهد بود.