مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

توضیحات آزمون ESTA

advanced divider

آزمون ESTA به عنوان آزمون اصلي سنجش زبان انگلیسی تهیه شده توسط مركز بين المللي زبان دانشگاه، با حفظ كيفيت و استاندارد آزمون‌های بین‌المللی، در چهار مهارت Reading Writing, Speaking Listening, برگزار مي­شود.

  • بخش Listening

اين قسمت از آزمون شامل 4 بخش و ۴۰ سوال است که متقاضیان در مدت زمان ۴۰ دقیقه مجاز به پاسخ‌دادن هستند. در بخش اول متقاضیان به مکالمه‌ای بین دو نفر، در بخش دوم به صحبت يك نفر درباره يك موضوع، در بخش سوم  به مكالمه‌اي بين دو تا 4 نفر و در بخش چهارم به يك سخنراني گوش مي‌دهند و به سوال‌های آن پاسخ می‌دهند.

  • بخش Reading

اين قسمت از آزمون داراي 3 متن و 40 سوال است كه متقاضيان در مدت 60 دقيقه به آن پاسخ مي‌دهند. اين متون از منابع مختلف همچون كتاب، مجله و روزنامه انتخاب شده است.

  • بخش Writing

مهارت نوشتن شامل دو قسمت است. در بخش اول متقاضيان بايد در مدت زمان 20 دقيقه يك متن 150 كلمه‌اي در توضيح نمودار، جدول و… بنويسند. در قسمت دوم اين آزمون بايد در مدت زمان 40 دقيقه يك مقاله 250 كلمه‌اي درباره موضوع داده شده بنويسند.

  • بخش Speaking

اين قسمت كه به صورت شفاهي است داراي سه بخش است و تقريبا 15 دقيقه زمان مي‌برد. در بخش اول كه تقريبا 5- 4 دقيقه است از متقاضيان چندين سوال مربوط به اطلاعات شخصي پرسيده مي‌شود. در بخش دوم كارت سوال به متقاضيان داده مي‌شود كه مي‌توانند 1 دقيقه درباره آن فكر كنند و يادداشت برداري كنند. سپس به مدت حداكثر 2 دقيقه درباره آن صحبت كنند. در بخش پاياني متقاضيان به سوالاتي پيرامون موضوع بخش دوم پاسخ مي‌دهند اين بخش 5-4 دقيقه زمان مي‌برد.