تقويم آموزشي دوره هاي آموزش آنلاين IELTS

Term 1

Wednesday
08/08 Week 1
08/15 Week 2
08/22 Week 3
08/29 Week 4
09/06 Week 5
09/13 Week 6
Sunday (09/17) Week 7

Term 2

Wednesday
09/20 Week 1
09/27 Week 2
10/04 Week 3
10/11 Week 4
10/18 Week 5
10/25 Week 6
Sunday (10/29) Week 7

Term 3

Wednesday
11/02 Week 1
11/09 Week 2
11/16 Week 3
11/23 Week 4
11/30 Week 5
12/07 Week 6
Sunday (12/11) Week 7

Term 4

Wednesday
12/14 Week 1
12/21 Week 2
99/01/27 Week 3
99/02/03 Week 4
99/02/10 Week 5
99/02/17 Week 6
Sunday (99/02/21) Week 7

ساعات برگزاري كلاس در روزهاي چهارشنبه  : 9:00 لغايت 12:15

در طول ترم 12 پروژه بارگذاري خواهد شد و نمره هر پروژه 1.5 نمره محاسبه شده است.

بيش ازيك هفته (دو جلسه يك ساعت و نيم) غيبت، موجب حذف درس مي شود .

آزمون پروژه از محتواي پروژهاي انجام شده و آزمون فاينال از محتواي آموزشي مي باشد.

پايان ترم چهارم آزمون جامع شبيه آزمون آيلتس برگزار خواهد شد.

كليه اطلاعيه ها اعم از كلاسهاي جبراني، كنسل شدن كلاسها و …..در كانال تلگرام ilca2016

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  64545615 تماس حاصل فرماييد.

نحوه بارم بندي نمرات

رديف عنوان نمره
1 تحويل پروژه ها 18
2 آزمون نهايي Speaking 15
3 آزمون نهايي Reading 15
4 آزمون نهايي Listening 15
5 آزمون نهايي Writing 15
6 آزمون پروژه 10
7
حضور و غياب 12
مجموع 100
حداقل نمره مورد قبول  70