مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

اساتید زبان انگلیسی مرکز بین المللی زبان

advanced divider

Arsalan Aghaiee

دکتر ارسلان آقايی
Arsalan Aghaiee

Elham Shamsi

دکتر الهام شمسی
Elham Shamsi

Sedigheh Hajizadeh

دکتر صديقه حاجی زاده
Sedigheh Hajizadeh
advanced divider

Narges Rashidi

دکتر نرگس رشيدی
Narges Rashidi

Mitra Peydayi Niyazi

دکتر ميترا پيدايی نیازی
Mitra Peydayi Niyazi

Tahereh Hakimian

استاد طاهره حكيميان
Tahereh Hakimian
advanced divider

Arefeh Soleimani

استاد عارفه سليمانی
Arefeh Soleimani

Armaghan Abedini

استاد ارمغان عابدينی
Armaghan Abedini

Fatemeh Shariatmadari

استاد فاطمه شريعتمداری
Fatemeh Shariatmadari
advanced divider

Negar Barzi

استاد نگار برزی
Negar Barzi

Fatemeh Hashemi

استاد فاطمه هاشمی
Fatemeh Hashemi

Rosa Seyed Nazarzadeh

استاد رزا سيد نظر زاده
Rosa Seyed Nazarzadeh
advanced divider

Yasaman Alinaghizadeh Tehrani

استاد ياسمن علينقی زاده تهرانی
Yasaman Alinaghizadeh Tehrani

Elnaz Alipour Estalkhi

استاد الناز علی پور اسطلخی
Elnaz Alipour Estalkhi

Marjan Eshtehardi

استاد مرجان اشتهاردی
Marjan Eshtehardi
advanced divider

Hamideh Jalili Sohi

استاد حميده جليلی سهی
Hamideh Jalili Sohi

Elham Ahmadzadeh

استاد الهام احمدزاده
Elham Ahmadzadeh

Elham Azizi

استاد الهام عزيزی
Elham Azizi
advanced divider

Elaheh Mirmahdi Zadeh

استاد الهه ميرمهدي زاده
Elaheh Mirmahdi Zadeh

Bahareh Bagheri

استاد بهاره باقري
Bahareh Bagheri

Pegah Majidi

استاد پگاه مجيدي
Pegah Majidi
advanced divider

Diana Movassaghi

استاد دايانا موثقي
Diana Movassaghi

Zahra Niknam

استاد زهرا نيكنام
Zahra Niknam

Sarah Bahrami

استاد سارا بهرامی
Sarah Bahrami
advanced divider

Sanaz Gholi

استاد ساناز قلي
Sanaz Gholi

Samira Baradaran Sattarzadeh

استاد سميرا برادران ستارزاده
Samira Baradaran Sattarzadeh

Mahsa Bakhtiari

استاد مهسا بختياري
Mahsa Bakhtiari
advanced divider

Narges Mashhadi

استاد نرگس مشهدي
Narges Mashhadi

Negin Bagheri

استاد نگين باقري
Negin Bagheri

Hoda Asgari

استاد هدي عسگري
Hoda Asgari
advanced divider

Mehrnoush Heydari

استادمهرنوش حيدري
Mehrnoush Heydari

Mona Hafezi

استاد مونا حافظي
Mona Hafezi

Faezeh Bakhshandeh

استاد فائزه بخشنده
Faezeh Bakhshandeh
advanced divider

Razieh Mahmoudpour

استاد راضيه محمودپور
Razieh Mahmoudpour

Mohammad Javad Azimi

استاد محمدجواد عظيمي
Mohammad Javad Azimi

Moahammadreza Tollabi

استاد محمدرضا طلابي
Moahammadreza Tollabi
advanced divider

اساتید زبان انگلیسی در پردیس دانشگاهی بندرعباس

Maryam Saberi

استاد مريم صابري
Maryam Saberi

Maryam Alibeygi Nejad

استاد مريم علي بيگي نژاد
Maryam Alibeygi Nejad

Sahar Khayam Hengami

استاد سحر خيام هنگامي
Sahar Khayam Hengami
advanced divider

Matin Taheri

استاد متين طاهري
Matin Taheri
advanced divider