مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

آزمون ها و بارم بندی

advanced divider

آزمون میان‌ترم

آزمونی است که در بین ترم تحصیلی برای سنجش میزان پیشرفت دانشجو برگزار می‌شود كه شامل دو مهارت است.

 

 آزمون پایان‌ترم

آزمونی است که در پایان ترم جهت سنجش عملکرد زبان‌آموزان در طول ترم برگزار می‌شود كه شامل دو آزمون مهارت است

 

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نمره قبولی در هر مهارت حداقل ۷۰ است.

(( آزمون میان ترم و پایان ترم شامل 2 مهارت است که نمره نهایی آن شامل مجموع 2 مهارت است. ))

دانشجویان دکتری

نمره قبولی هر مهارت در پایان سطح ESTA 1حداقل 70 است.

نمره قبولی در پایان سطح ESTA 2 درهر مهارت حداقل 65 و میانگین نمرات (۴ مهارت) حداقل ۷۰ است.

 

 بارم‌بندی

بارم‌بندی نمرات هر ترم در هر مهارت به شرح زیر است.

ردیف عنوان نمره
1 آزمون میان ترم 36
2 آزمون پایان ترم 50
3 حضور فعال در کلاس 14
مجموع 100

 

فعالیت کلاسی

به معنای حضور فعال در کلاس است که شامل پاسخ به سوالات استاد در هنگام تدریس، شرکت در فعالیت های گروهی، همچنین فعال بودن وب کم و میکروفن در کلاس های برخط می شود.برای هر جلسه حضور فعال در کلاس 1 نمره درج می شود که مجموع آن در طول ترم 14 نمره است. جلسه آزمون میان ترم و پایان ترم شامل نمره کلاسی نمی شود.