مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

مقررات آزمون جامع دکتری

advanced divider

دانشجویان مقطع دکتری برای تایید مدرک زبان انگلیسی در هنگام ثبت نام در دانشگاه باید مدرک خود را مطابق جدول‌های (۵) و (۶) ارائه دهند. در غیر اینصورت، لازم است در دوره‌های مرکز بین‌المللی زبان شرکت نمایند.

ESTA/IELTS

Reading

Listening

Speaking

Writing

Overall

5+

5+

5+

5+

5.5+

جدول 5- نمرات مورد تایید آزمون‌های IELTS و ESTA در مقطع دکتری

MSRT

TOLIMO

TOEFL IBT

60+

520+

69+

جدول 6- نمرات مورد تایید مدارک TOEFL IBT, TOLIMO, MSRT در مقطع دکتری