دوره ویژه تربیت مدرس زبان انگلیسی با اعطای مدرک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امکان جذب افراد موفق و واجد شرایط در انتهای دوره به عنوان مدرس زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امکان معرفی افراد واجد شرایط در انتهای دوره به مراکز زبان تهران و دیگر استان ها

امکان تطبیق واحد‌های افراد ممتاز انتهای دوره با واحد های دوره بین المللی TESOL


Eligibility

1) Minimum age requirement is 18.

2) A candidate needs to meet at least one of the following requirements in order to apply for this course:

    a) Evidence of having completed studies at an advanced level

    b) A result from an endorsed test of English proficiency ( IELTS band score 5.5 or equivalent)

   c) A mock result of ESTA ( English Standard Test of Amirkabir University of Technology) ( band score 5.5 or higher)

3) The candidate will have to attend an interview with AUT supervisors to determine the level they are eligible to study.

If you have any questions regarding your eligibility or ESTA test you can call 021-64545404(Mr.Lotfi)


session TTC Syllabus
1-2

What is a good/ bad teacher?

A great teacher’s features

Teaching methods

3-4

Learners differences

Teaching methods

Building blocks of a good teaching

5-6

Receptive skills

Teaching vocabulary

7-8

Productive skills

Teaching Grammar

Providing feedback


در صورت انصراف از تحصيل در دوره ها بعد از شروع كلاس، هزينه ثبت نام عودت نخواهد شد.

ظرفيت تخصيص داده شده دانشگاه صنعتي امير كبير

12 نفر مي باشد

شروع روز كلاس ها : سه شنبه ها 

مدت زمان برگزاري كلاس : 5 هفته آموزشي و جلسه 6 DEMO

ساعت برگزاري : 9 الي 13