درخواست های آموزشی

دانشجویان محترم می توانند در موارد ذكر شده درخواست های خود را جهت بررسی از طریق فرم ذیل ارسال نمایند.

درخواست های مرتبط با آزمون های ترم درخواست بررسی امور ثبت نام
درخواست بررسی آزمون ESTA امور مرتبط با كلاس
تایید مدرك آیلتس ( IELTS ) تایید مدرك تافل ( TOEFL )
تایید مدرك TOLIMO تایید مدرك MSRT
صدور كارنامه صدور گواهی
مشكلات مالی
تعیین سطح
ملاقات حضوری
ثبت نمره زبان عمومی 1 و 2

منابع تدریس زبان انگلیسی

برای مشاهده منابع تدریس
کلیک کنید
ثبت نام اولیه دانشجویان خارج از دانشگاه صنعتی امیركبیر
فقط برای دانشجویان خارج از دانشگاه امیرکبیر
کلیک کنید

جذب استاد زبان انگلیسی

جهت تکمیل فرم
کلیک کنید

جذب استاد زبان فارسی

جهت تکمیل فرم
کلیک کنید