درخواست كارنامه

دانشجويان مي توانند يك نسخه از كارنامه خود در را درخواست نمايند.لازم به توضيح مي باشد كه مركز زبان يك نسخه از كارنامه دانشجويان واجد شرايط را به صورت اداري به آموزش كل دانشگاه و تحصيلات تكميلي كل دانشگاه ارسال مي كند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .