آزمون تعيين سطح

دانشجویان می بایست طبق آئين نامه هاي آموزشي قبل از ورود به مرکز بین المللی زبان و يا فاصله افتادن بين ترم هاي تحصيلي زبان به مدت يكسال تحصيلي، جهت مشخص شدن سطح زبان خود در یک آزمون که مطابق کلیه استاندارد های برگزاری آزمون های زبان می باشد شرکت نمایند.

این آزمون متشکل شده از دروس Listening , Reading , Writing

مدت زمان اين آزمون : 45 دقيقه

پس از شرکت در این آزمون وبعد از مشخص شدن نتیجه در سه سطح دسته بندی می گردند:

1- Elementary

2- Intermediate

3- Advanced

قابل ذکر می باشد که دانشجویانی  نمره آزمون تعيين سطح آنها در مرحله آزمون ESTA قرار دارد،  آنها را جهت ثبت نام وحضور در اولين برگزاري آزمون ESTA معرفی می نماييم .

اگر نمره کسب شده آزمون تعيين سطح در حد بالا بوده، از آنها آزمون Speaking كه به صورت آنلاين و Face to Face مي باشد گرفته و پس از آن به ایشان مدرک دوره های زبان تعلق خواهد گرفت.