آزمون تعيين سطح

طبق آئين نامه‌های آموزشي دانشجویان باید قبل از ورود به مرکز بین‌المللی زبان و يا به دلیل فاصله افتادن بين ترم‌هاي تحصيلي به مدت يك سال، جهت مشخص شدن سطح زبان خود در یک آزمون که مطابق کلیه استانداردهای برگزاری آزمون‌های زبان می‌باشد شرکت نمایند.

اين آزمون به صورت كاملا رايگان برگزار مي گردد.

این آزمون شامل دروس Listening , Reading , Writing  است.

مدت زمان آزمون: 45 دقيقه

دانشجو مي تواند در آزمون تعيين سطح شركت ننمايد و در سطح Elementary اخذ واحد نمايد.

در صورت شركت در اين آزمون، هر دانشجو فقط يكبار مي تواند در اين آزمون شركت كند.

دانشجويان مي بايست در هر 2 آزمون مشخص شده در تعيين سطح شركت نمايند – در صورت اعلام شدن نتيجه امكان تغيير در آن نمي باشد.

متقاضی پس از شرکت در آزمون و بعد از مشخص شدن نتیجه در انتهاي آزمون در یکی از سه سطح آموزشی پذیرفته می‌شود:

Elementary-1

Intermediate-2 ( مي بايست درصد پاسخ صحيح هر كدام از دو آزمون بالاتر از 75 درصد باشد)

Advanced-3 ( مي بايست درصد پاسخ صحيح در هر كدام از دو آزمون بالاتر از 90 درصد باشد)

*** نتيجه آزمون بعد از 24 ساعت در پورتال زبان قرار خواهد گرفت.

دانشجویانی که نمره آزمون تعيين سطح آن‌ها در مرحله آزمون ESTA قرار دارد جهت ثبت نام وحضور در اولين برگزاري آزمون ESTA معرفی می‌شوند.

اگر نمره کسب شده آزمون تعيين سطح در بالا باشد، آزمون Speaking به صورت آنلاين و Face to Face  گرفته شده و پس از آن مدرک دوره‌های زبان تعلق اعطا خواهد شد.