نحوه ورود وقوانين كلاس هاي آنلاين

قوانين كلاس هاي آنلاين

1- دانشجو موظف است تمامی امکانات فنی لازم جهت شرکت در کلاس را فراهم کند. از این رو، خراب بودن اینترنت و تجهیزات فنی دانشجو، ارتباطی به مرکز زبان ندارد و چنانچه جلسه ای از کلاس ها به واسطه مشکلات فنی از دست برود، غیبت محسوب خواهد شد.
2- نرم افزارهاي لازم جهت آماده سازي سيستم و يا موبايل در منزل را از لينك زير برداريد.
3- فعال بودن ميكروفون و وبكم در كلاس هاي آنلاين الزامي است. قطع بودن ميكروفون و وبكم به هر دليلي موجب درج غيبت در آن جلسه براي دانشجو خواهد شد.
4- هر هفته پروژه ها و تکالیفی از جانب استاد و از جانب مرکز زبان برای دانشجو ارسال می شود. چنانچه در پاسخ به پروژه ها، استاد متوجه شود که پاسخ داده شده از جانب دانشجو، مصداق سرقت علمی و یا تقلب بوده، نمره آن تکلیف و یا پروژه را صفر خواهد داد. چنانچه تعداد این تخلف، بیش از دو بار باشد، درس دانشجو حذف خواهد شد.
5- زمان ارسال پروژه ها و تکالیف، زمانی است که در سیتسم درج می شود. پس از آن تاریخ، هیچ پروژه ای قابل ارسال نبوده و نمره آن از صفر درج می شود. امکان تصحیح و یا اصلاح پروژه پس از ارسال نیز وجود ندارد.
6- شرکت نکردن در هر آزمون، باعث درج نمره صفر در آن آزمون خواهد شد.
7- چنانچه در آزمون های این دوره، هر گونه تخلف آموزشی از جمله تقلب و یا سرقت علمی مشاهده شود، مرکز زبان مجوز دارد تا نمره آزمون را در کارنامه دانشجو، صفر منظور کند.
8- چنانچه به هر دلیلی اجرای کلاس از جانب مرکز زبان میسر نبود، جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
9- قبولي در دوره هاي مركز زبان منوط به اخذ نمرات متعدد در پروژه هاي هفتگي، نمرات آزمون ها و نمره آزمون پاياني است.
10- غيبت غير موجه در هر سطح( تعداد جلسه غيبت براي هر دوره متفاوت است) باعث حذف درس دانشجو خواهد شد.
11- داشتن پوشش مناسب در هنگام برگزاری کلاسهای آنلاین الزامیست. در صورت عدم رعایت این قانون از طرف هر کدام از دانشجویان، (آقا یا خانم ) نمره حضورشان صفر در نظر گرفته خواهد شد.

لينك كلاس ها

لينك كلاس ها به صورت پيام در پورتال مركز بين  المللي زبان براي هر شخص جداگانه ارسال خواهد شد

تهيه كتاب هاي مربوطه

كليه كتاب هاي مربوطه در مركز بين المللي زبان موجود مي باشد در صورت نياز مي توانيد با مراجعه حضوري نسبت به تهيه آن اقدام فرماييد.(ساعت حضور جهت تحويل كتاب 8 صبح الي 13)

** در دوره فشرده دكتري مي بايست كتاب هاي سطح Elementary , Intermediate تهيه و مورد استفاده قرار گيرد.

قابل ذكر است كه كتاب هاي مربوطه قابل تهيه از بيرون مجموعه و يا دريافت فايل الكترونيكي آن مقدور مي باشد ولي 3 جلد از اين كتب جزء نشر مركز مي باشد.

مشاهده كتب مورد استفاده در مركز بين المللي ز بان