-نمره‌ای كه استاد محترم در كلاس منظور مي‌كند، مجموعا 28 نمره است كه مجموع 15 نمره ميان ترم و 13 نمره حضور و غياب و فعاليت كلاسي است كه هر جلسه ثبت خواهد شد. بنابراين صرفا حضور دانشجو به معناي اخذ نمره مربوطه نيست .

-پروژه‌ها، مجموعه فعاليت‌هايي هستند كه از جانب مركز و تحت نظارت اساتيد ناظر به دانشجويان محول مي‌گردد.

-تمامي پروژه‌ها توسط اساتيد همان درس تصحيح شده و در صورت قابل قبول نبودن به دانشجو ارجاع خواهد شد تا مجدد پس از اصلاح ارسال شود. نمره هر پروژه توسط استاد در پورتال آموزشي كه قابل رويت است، ثبت خواهد شد .

-نمره‌های اختصاص يافته  0 و 0.25 و 0.5 و 0.75 و 1  است.

-هدف از انجام پروژه‌ها محول كردن فعاليت‌های درسی هماهنگ به دانشجو بوده تا از اعمال روش‌های مختلف درارائه كارهای كلاسی جلوگيری شود و از طرفي نظارت اساتيد ناظر بر كار اساتيد محترم و همچنين روند پیشرفت تحصيلي دانشجو دقيق‌تر بررسی شود . البته قابل توجه است كه با اين روش، دانشجو نيز از رشد تحصيلي خود اطلاع پیدا کرده و در پايان ترم به طور شفاف می‌تواند از نمره كسب شده خود آگاهی داشته باشد.

-چنانچه دانشجو پروژه‌ را در زمان اعلام شده ارسال نکند، در زمان‌های بعدي امکان ارسال وجود ندارد.

-در صورتی که پاسخ پروژه مورد قبول نباشد، دانشجو موظف است در زمان اعلام شده پروژه را اصلاح و مجدداَ ارسال نمايد .