صدور گواهي

دانشجويان محترم مي توانند از طريق فرم زير درخواست خود جهت صدور گواهي گذراندن دوره زبان و يا آزمون ESTA به نهاد هاي خارج از دانشگاه اقدام نمايند. لازم به ذكر است دانشجويان مي بايست محل دريافت گواهي را به دقت وارد نمايند و اشاره به يك نهاد خاص نكنند

  • لطفا به محل مورد نظر اشاره گردد نه يك نهاد خاص
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .