مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

International Language Center (ILCA)

حذف و اضافه

advanced divider
  • درصورت تداخل دروس مرکز زبان با دروس دانشگاه، پس از شروع ترم دانشگاه، امکان حذف و اضافه فراهم شده است. دانشجویان در بازه‌ی زمانی حذف و اضافه اعلام شده می‌توانند دروس خود را با تایید آموزش مرکز زبان جابجا کنند.
  • در هر ترم و در تاریخ اعلام‌شده، حذف و اضافه در سایت مرکز زبان امکان‌پذیر می‌شود.
  • درصورت حذف درس، شهریه برای ترم بعد محفوظ خواهد ماند و مسترد نمی‌شود.
  • پس از حذف و اضافه، در صورت عدم شرکت در کلاس شهریه مسترد نشده و برای ترم بعد محفوظ نخواهد ماند.
  • ثبت نام دانشجوی جدید در بازه‌ی حذف و اضافه امکانپذیر است. در صورت انتخاب واحد، امکان حذف درس، استرداد شهریه یا انصراف وجود ندارد.