قابل توجه كليه داوطلبان محترم پرديس بين الملل

پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي اميركبير  مطابق با ضوابط و شرايط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در كليه مقاطع تحصيلي از طريق آزمون سراسري (تحت عنوان پرديس خودگردان) دانشجو مي پذيرد .

اين دانشجويان همانند دانشجويان روزانه در دانشكده‌هاي مربوطه و با همان اساتيد تحصيل مي نمايند.

مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي اميركبير برنامه هاي تخصصي جامعي را براي كسب مهارتهاي زبان انگليسي به منظور اعطاي مدرك دوره هاي بين الملل به دانشجويان اجرا مي كند.

دانشجويان دوره‌هاي بين‌الملل در طي تحصيل از كليه امكانات رفاهي و علمي دانشگاه مانند سلف سرويس، كتابخانه، اينترنت، مراكز ورزشي و از اين قبيل مي‌توانند  بهره‌مند گردند.

 دانشجويان دوره‌هاي بين‌الملل در هر نيمسال تحصيلي شهريه مطابق مصوبه هيئت امناي دانشگاه پرداخت مي‌نمايند.

دريافت مدرك دانشجويان كارشناسي وتحصيلات تكميلي ورودي سال 95 پرديس بين الملل

 مبلغ و نحوه پرداخت شهريه پرديس بين الملل

جهت كسب اطلاعات بيشتر از روز شنبه الي چهار شنبه از ساعت 8:00 صبح الي 12:30 و بعد از ظهر 13:30 الي 16:00 با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرمايند.(لطفا خارج از ساعات ياد شده تماس حاصل نفرماييد)

سركار خانم شيرواني———–64545402

 سركار خانم يعقوبي  ———- 64545407