لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت پيشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد  شد.

نكات مهم :

1- از اين پس جهت ارسال پروژه فقط تا ساعت 18 زمان خواهيد داشت.

2- لطفا جهت ارسال پيام و يا درخواست آموزشي خود به قسمت پيشتيبان مربوطه خودپيام دهيد . در صورت ارسال اشتباه پيام شما جواب داده نخواهد شد.

**روند کلاسی و تدریس، بررسی نمرات و پروژه‌ها <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 1

**بررسي و مشكلات مربوط به ارسال، زمان، نوع پروژه و آزمون ESTA <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 2

**بررسي و مشكلات فني پورتال و وب سايت – درخواست جايگزيني نمره زبان عمومي 1 و 2 <<<<>>>> پشتيبان و پاسخگوي 3