ثبت نام آزمون E.S.T.A

جهت ثبت نام به نكات ذيل توجه فرماييد:

1-كليه افراد بايد جهت ثبت نام در آزمون E.S.T.A از طريق فرم زير اقدام نموده و از مراجعه حضوري جهت ثبت نام خودداري فرمايند.

2- دانشجويان ورودي جديد (كليه مقاطع) در ترم اول تحصيلي خود نمي توانند در آزمون ESTA شركت نمايند مگر از طريق آزمون تعيين سطح . در صورت ثبت نام از آزمون خارج شده و ثبت نام آنها منتفي مي گردد.

3- بعد از تكميل ثبت نام زمان بندي، ساعت و محل برگزاري يك روز قبل از آزمون از طريق پيامك جهت يادآوري اطلاع رساني خواهد شد.در صورت عدم ارسال پيامك در آن تاريخ آزمون برگزار نخواهد شد.

4-كليه دانشجويان بايد اطلاعات درخواستي را در فرم به درستي تكميل كرده و آن را ثبت نمايند.

5-پرداخت فقط از طريق درگاه الكترونيكي انجام پذير مي باشد.

6-دانشجويان مي توانند نتيجه آزمون خود را از طريق پورتال مركز زبان يك هفته كاري بعد از برگزاري آزمون در قسمت كارنامه مشاهده نمايند.

7-در صورت عدم پرداخت سيستم، ثبت نام شما را به حالت تعليق درآروده و ثبت نام انجام شده به صورت كامل حذف خواهد شد.

8-درصورت انصراف از حضور در آزمون وجه ثبت نام به هيچ وجه عودت نخواهد شد.

قوانين برگزاري آزمون E.S.T.A

شرط اصلي برگزاري آزمون با توجه به تقويم اعلام شده به حد نصاب رسيدن دانشجويان مي باشد( حداقل 10 نفر ). در غير اين صورت  آزمون به تاريخ بعد موكول خواهد شد.

حداقل نمره قبولي در هرمهارت نمره 5  و ميانگين نمره 6 مي باشد. در غير اين صورت بايد بر طبق جدول زير براي آزمون هاي بعدي اقدام نمايند.

نتيجه Overall نمره 5.5 باشد 2 آزمون بعد مي تواند در آزمون شركت كند
نتيجه Overall نمره 5.0 باشد 3 آزمون بعد مي تواند در آزمون شركت كند
نتيجه Overall نمره 4.5 به كمتر باشد 4 آزمون بعد مي تواند در آزمون شركت كند

 درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي داوطلب در حين برگزاري آزمون، داوطلب مورد نظر به تعداد 4 جلسه از حضور در آزمون محروم خواهد شد.

ليست آزمون روز قبل از برگزاري آن بسته شده و دانشجو مي بايست در تاريخ بعدي ثبت نام كند.

آزمون ESTA  براي دانشجويان دانشگاه تا هنگام تحصيل در دانشگاه امير كبير معتبر بوده و در كليه مقاطع تحصيلي قابل استفاده مي باشد.

زمان بندي آزمون ESTA

رديف تاريخ توضيحات

1

1398-06-06

برگزار گرديد

2

1398-07-24

برگزار مي گردد

3

1398-08-08

4

1398-08-22

5

1398-09-06

6

1398-09-20

7

1398-10-11

8

1398-10-25

9

1398-11-23

10

1398-12-07

11

1398-12-21

12

1399-01-27

13

1399-02-10

14

1399-02-24

15

1399-03-07

16

1399-03-21

17

1399-04-11

18

1399-04-25

19

1399-05-08

20

1399-05-22

21

1399-06-19

مراحل برگزاري آزمون:

آزمون E.S.T.A در دو قسمت انجام مي پذيرد.قسمت اول كتبي شامل مهارت هاي  Listening ,Reading ,Writing مي باشد و زمان برگزاري آن به مدت 3 ساعت مي باشد.

قسمت دوم آزمون  Speaking به صورت شفاهي برگزار خواهد شد.زمان برگزاري اين آزمون الزاما در روز برگزاري آزمون هاي كتبي نخواهد بود و زمان آن در روز آزمون كتبي اعلام خواهد شد.

فرم ثبت نام در آزمون E.S.T.A