مطالب توسط

اعلام نتایج آزمون ESTA مورخ 06-10-96

نتایج آزمون ESTA مورخ 10-10-96 اعلام گردید. دانشجویان در جهت مشاهده نتایج خود به پورتال زبان مراجعه کرده و در قسمت کارنامه ها نتایج خود را ببینند. نام کاربری : شماره دانشجویی رمز ورود : 123456 لینک مشاهده نتایج : campus.aut.ac.ir/portal در صورت ورود نکردن به پورتال آموزش لطفا با شماره تلفن 64545415 تماس حاصل […]

اعلام نتایج آزمون ESTA مورخ 22-09-96

نتایج آزمون ESTA مورخ 22-09-96 اعلام گردید. دانشجویان در جهت مشاهده نتایج خود به پورتال زبان مراجعه کرده و در قسمت کارنامه ها نتایج خود را ببینند. نام کاربری : شماره دانشجویی رمز ورود : 123456 لینک مشاهده نتایج : campus.aut.ac.ir/portal در صورت ورود نکردن به پورتال آموزش لطفا با شماره تلفن 64545415 تماس حاصل […]