قابل توجه كليه دانشجويان محترم:

جهت ثبت نام به نكات ذيل توجه فرماييد:

1-كليه افراد مي بايست جهت ثبت نام در كلاس هاي درسي از طريق فرم زير اقدام نموده و واريز كردن پول به صورت دستي و مراجعه حضوري جدا خودداري فرمايند.

2- كليه دانشجويان مي بايست كليه اطلاعات درخواستي را به درستي تكميل كرده و آن را ثبت نمايند.

3- عكس دانشجويان مي بايست با پشت زمينه سفيد و با كيفيت 200 dpi  باشد.از گرفتن عكس هاي سلفي تكي براي ارسال خودداري فرماييد.

4- پرداخت فقط از طريق درگاه الكترونيكي بانك ملي انجام پذير مي باشد.

5- در انتها سيستم به شما يك كد رهگيري 6 رقمي مي دهد كه آن را جهت بازديد ثبت نام خود و نمرات مي بايست نزد خود نگه داريد.

6- در صورت پرداخت نكردن ويا انصراف از پرداخت مالي سيستم ثبت نام شما را به حالت تعليق درآروده و از سيستم اصلي پاك خواهيد شد.