معاونت امور بين­ الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براساس اهداف و برنامه ­هاي راهبردي دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بين­ المللي با دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي جهان، مركز بين ­المللي زبان دانشگاه (ILCA) را تاسيس نموده است .

واحد زبان انگليسي مركز بعنوان يكي از فعال­ترين واحد ها، وظيفه توانمندسازي و افزايش كارآيي زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه را با استفاده از شيوه ­هاي نوين و به روز آموزشي برعهده دارد.

دانشجويان دانشگاه مي ­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز و گذراندن دوره­ هاي لازم، مجوز شركت در كلاسهاي آكادميك ارائه شده به زبان انگليسي دانشگاه را دريافت نمايند. لازم به ذكر است دانشجوياني كه دوره­ ها  را به طور كامل و با كسب نمرات بالا ، طي نمايند، مي­ توانند به مدارك طلائي يا نقر­ه­ اي نائل آيند.

از طرف ديگر دانشجويان دوره هاي خودگردان با گذراندن موفقيت ­­آميز دوره­ هاي زبان و شركت در كلاسهاي آكادميك به زبان انگليسي مي ­توانند از مدرك دوره هاي بين ­الملل برخوردار گردند.