قابل توجه دانشجويان دكتري دانشگاه صنعتي امير كبير

جهت ورود به آزمون تعيين سطح مركز بين المللي زبان در ترم دوم 96-97 به نكات ذيل توجه فرمايند:

1- اين آزمون فقط در روز 25-11-96 براي دانشجويان دكتري انجام مي پذيرد.

2- جهت ثبت نام مي بايست از طريق فرم ذيل اقدام نمايند