مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت ارتقا سطح زبانی پرسنل و اعضای محترم برج فناوری قصد دارد کلاس‌های زبان انگلیسی در فضای آموزشی برج برگزار کند، در صورت تمایل به شرکت در کلاس‌های مرکز زبان دانشگاه لطف بفرمایید پرسشنامه‌ی زیر را تکمیل کنید

با تشکر