قابل توجه كليه مراجعه كنندگان محترم

لطفا به نكات ذيل توجه فرماييد:

1- سيستم به شما پس از ارسال مقاله يك كد 6 رقمي به عنوان كد رهگيري قرار مي دهد كه اين كد را تا آخر نزد خود نگه داريد.

2- در صورت هر گونه پرداخت مربوط به هزينه هاي اعلام شده مي بايست از قسمت پرداخت هزينه اقدام به پرداخت نماييد.

3- در صورت كامل بودن كليه فرآيند ها مقاله شما به قسمت ويرايش ارسال مي گردد.

4- شما مي توانيد در بخش پيگيري فرايند مراحل كار خود را پيگيري نماييد.