گیاهی ترین SEO Pooyan! UIgloo PSoy دوره آموزشی استاندارد – ILCA

قابل توجه دانشجويان محترم

جهت ثبت نام مي توانند به صورت حضوري با مراجعه به دفتر آموزش مركز بين المللي زبان مراجعه كنند.

شماره تماس : 64545415

معاونت امور بين­ الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براساس اهداف و برنامه ­هاي راهبردي دانشگاه در جهت توسعه ارتباطات و تعاملات بين­ المللي با دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي جهان، مركز بين­ المللي زبان دانشگاه (ILCA) را تاسيس نموده است .

واحد زبان انگليسي مركز بعنوان يكي از فعال­ترين واحدهاي دانشگاه، وظيفه توانمندسازي و افزايش كارآيي زبان انگليسي دانشجويان دانشگاه را با استفاده از شيوه ­هاي نوين و به روز آموزشي برعهده دارد.

 • دانشجويان كارشناسي دانشگاه مي ­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز، مجوز ثبت دروس زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه را در كارنامه دريافت نمايند.
 • دانشجويان دكتري دانشگاه مي ­توانند با شركت در كلاسهاي زبان اين مركز(Level Intermediate)، مجوز شركت در آزمون جامع دكتري را دريافت نمايند.

اين مركز داراي 3 سطح آموزشي (Elementary , Intermediate , Advanced) و در 4 مهارت ( Speaking , Listening , Reading , Writing ) مي باشد كه زمان گذراندن هريك از سطوح، يك ترم تحصيلي است.

مزاياي شركت در دوره هاي بين المللي زبان :

 • جايگزيني نمره دوره هاي مركز بين المللي زبان به جاي نمره زبان عمومي 1 و 2 دانشگاه از 16 الي 20

 • معتبر بودن مدرك زبان تا پايان تحصيل در دانشگاه و درصورت ادامه تحصيل تا مقطع دكتري در اين دانشگاه جهت آزمون جامع دكتري

 • شرکت در آزمون جامع دکتری بدون نیاز به ارائه آزمون معتبر دیگر

 • آمادگی كامل جهت شركت در آزمون هاي معتبر بين المللي

 • دریافت مدرک  Silver و Golden

 • ثبت دروس گذرانده به زبان انگلیسی در كارنامه جهت تسهیل ادامه تحصيل در دانشگاه های معتبر

 • امکان شرکت در دوره های تربیت مدرس زبان (TTC) و اشتغال به کار در آموزشگاه هاي معتبر زبان

 • کوتاه بودن دوره های مرکز بين المللي زبان نسبت به دوره های خارج از دانشگاه (برگزاري کل دوره در طي سه ترم)

 • آمادگی شركت درآزمون استا (ESTA)

 • ارتقاء مدرك دوره هاي خودگردان به دوره هاي بين الملل

ضوابط واجد شرايط شدن براي شركت در آزمون جامع دكتري

IELTS ESTA TOEFL PBT TOEFL IBT MSRT TOLIMO قبولي در دوره هاي مركز بين المللي زبان
دانشجويان دوره هاي بين الملل

(ايراني و غير ايراني)

6 6 550 79-80 70 550 Advanced
دانشجويان روزانه، نوبت دوم و خودگردان 5.5 5.5 520 69-70 60 520 Intermediate

گزينه هاي گذراندن زبان عمومي 1 و 2 در دانشگاه صنعتي امير كبير

شركت در برنامه هاي آموزشي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتي امير كبير


1- شركت در كلاس هاي بدون تعيين سطح و شروع دوره از سطح Elementary


2- شركت در سطح مناسب بر اساس آزمون تعيين سطح


3- شركت در دوره هاي تربيت مدرس زبان ( TTC ) براي دانشجوياني كه از سطح زباني بالايي برخوردار مي باشد.


4- ثبت نام و شركت در آزمون  ESTA براي دانشجوياني كه نياز به گذراندن دوره هاي آموزشي مر كز را ندارند

English Standard Test of Amirkabir University of Technology

Copyright - International Language Center of Amirkabir University of Technology - Design H.L.O@