ثبت نام دوره دكتري فشرده –
ثبت نام تكميل شد

شرایط و قوانین شرکت در دوره فشرده زبان ویژه دانشجویان دکتری

 • این دوره براي دانشجويان دكتري دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشد.لطفا در صورتي كه جزء دانشجويان دانشگاه نيستيد قبل از ثبت نام لطفا فايل كارت دانشجويي و كارت ملي خود را جهت ثبت در پورتال آموزشي مركزبين المللي زبان به آدرس ilca@aut.ac.ir ايميل ارسال و با شماره تلفن 64545404 در ساعت اداري ( 8:00 الي 14:00 ) تماس حاصل نماييد.
 • این دوره ها بصورت آنلاین برگزار می شود. چنانچه شرایط برای شرکت حضوری دانشجویان محترم مهیا شده است.
 • کل دوره شامل 12 هفته است که در هر هفته، 4 مهارت زبانی، و هر مهارت دو جلسه خواهد داشت. شرکت در کلاس ها الزامی است. در طول دوره، چهار جلسه غیبت غیر مجاز، موجب حذف مهارت و آن درس می شود.
 • دانشجو موظف است تمامی امکانات فنی لازم جهت شرکت در کلاس را فراهم کند. از این رو، خراب بودن اینترنت و تجهیزات فنی دانشجو، ارتباطی به مرکز زبان ندارد و چنانچه جلسه ای از کلاس ها به واسطه مشکلات فنی از دست برود، غیبت محسوب خواهد شد.
 • هر هفته پروژه ها و تکالیفی از جانب استاد و از جانب مرکز زبان برای دانشجو ارسال می شود. چنانچه در پاسخ به پروژه ها، استاد متوجه شود که پاسخ داده شده از جانب دانشجو، مصداق سرقت علمی و یا تقلب بوده، نمره آن تکلیف و یا پروژه را صفر خواهد داد. چنانچه تعداد این تخلف، بیش از دو بار باشد، درس دانشجو حذف خواهد شد.
 • زمان ارسال پروژه ها و تکالیف، زمانی است که در سیتسم درج می شود. پس از آن تاریخ، هیچ پروژه ای قابل ارسال نبوده و نمره آن از صفر درج می شود. امکان تصحیح و یا اصلاح پروژه پس از ارسال نیز وجود ندارد.
 • شرکت نکردن در هر آزمون، باعث درج نمره صفر در آن آزمون خواهد شد.
 • نمره قبولی در هر درس، نمره 70 است و دانشجو باید در تمامی چهار درس، نمره هفتاد را کسب نموده تا بتواند شرط زبانی شرکت در آزمون جامع را احراز نماید. بدیهی است، چنانچه دانشجو نمره قبولی در هر درس را کسب نکند، نمی تواند مجوز زبانی جهت شرکت در آزمون جامع دکتری را کسب نماید.
 • دانشجويان محترم مي بايست بعد از پرداخت هزينه كامل از طريق درگاه الكترونيكي هر 4 درس مربوطه را در پروتال آموزشي مركز بين المللي زبان اخذ نمايند.
 • پاسخگویی به مشکلات دانشجویان محترم از سه طریق انجام می شود.
 • چت روم اختصاصی سایت
 • تماس با کارشناس آنلاین( آقای محدث)
 • پیام پورتالی به مدیر سیستم
 • چنانچه در آزمون های این دوره، هر گونه تخلف آموزشی از جمله تقلب و یا سرقت علمی مشاهده شود، مرکز زبان مجوز دارد تا نمره آزمون را در کارنامه دانشجو، صفر منظور کند.
 • چنانچه به هر دلیلی اجرای کلاس از جانب مرکز زبان میسر نبود، جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

برنامه آموزشي ترم فشرده تابستان 99