قابل توجه كليه دانشجويان محترم

لطفا قبل از مشاهده نمرات خود به نكات ذيل توجه فرماييد.

  • نمرات بر اساس شماره دانشجويي مرتب شده اند.
  • دانشجويان سطح 2 و3 در صورتي كه 2 مهارت خود را قبول شده اند مي توانند به سطح بالاتر رفته و مي بايست آن مهارت هاي پاس نشده را در سطح پايين تر تكرار نمايند.در صورت قبول نشدن در 3 مهارت به بالا مي بايست آن سطح را تكرار نمايند.
  • دانشجويان سطح 4 كه نمره نهايي آنها 6 يا بالاتر باشد و نمره هر مهارت آنها  بالاتر از 5  گرفته باشند مي توانندنسبت به صدور مدرك خود اقدام نمايند
  • چنانچه دانشجويان سطح 4 در مهارت هاي 4 گانه ، نمره زير 5 داشته باشند بايد در آزمون استاندارد مركز زبان (E.S.T.A)شركت نمايند و چنانچه دانشجو پس از شركت در آزمون E.S.T.A مجددا نتوانست نمره قابل قبول را كسب نمايد بايد آن مهارت را دوباره بگذراند.
  • دانشجويان در  سطح 2 و 3 ، چنانچه در درسي نمره قبولي كسب نكرده باشند مي توانند در آزمون جبراني شركت نمايند و در صورت كسب نمره قبولي ، در سطح بالاتر  ثبت نام نمايند
  • نمرات قبولي در سطح 2و3 از هفتاد محاسبه شده است كه ترتيب آن به صورت زير مي باشد:

**15 نمره فعاليت كلاسي

** 15 نمره حضور دركلاس درس

** 20  نمره ميان ترم

** 50 نمره پايان ترم

زمان بندي برگزاري آزمون هاي جبراني و E.S.T.A

قابل توجه كليه دانشجويان محترم

1- امتحان جبراني سطوح 2 و 3 در روز يكشنبه مورخه 95/04/06 به ترتيب زير انجام مي پذيرد:

ساعت 9 الي 10 —-> listening  level 2

ساعت 10 الي 11 —-> Listening level 3

ساعت 11 الي 13 —-> مهارت هاي writing  و reading در سطح 2 و 3

آزمون Speaking  سطوح 2 و 3 در روز سه شنبه مورخ 95/04/08 از ساعت 9 صبح برگزار مي گردد


امتحان ESTA سطح 4

روز سه شنبه مورخ 95/04/08

ساعت 9 الي 12

دانشجويان محترم جهت كليه مراحل ها مي بايست در سايت ثبت نام كنند