دانشجویان می بایست قبل از ورود به مرکز بین المللی زبان جهت مشخص شدن سطح زبان خود در یک آزمون که مطابق کلیه استاندارد های برگزاری آزمون های زبان می باشد شرکت نمایند.

این آزمون متشکل شده از دروس Listening , Reading , Writing , Speaking

پس از شرکت در این آزمون وبعد از مشخص شدن نتیجه در سه سطح دسته بندی می گردند:

1- Elementary

2- Intermediate

3- Advanced

قابل ذکر می باشد که دانشجویانی هستند که نمره آنها در مرحله آزمون ESTA قرار دارد که آنها را جهت آزمون ESTA معرفی می کنیم و یا نمره کسب شده آنها در حد بالا بوده و جهت آزمون مجدد Speaking دعوت کرده و پس از آن به ایشان مدرک دوره های زبان تعلق خواهد گرفت.