باسلام

لطفا جهت برگزاري كلاس جبراني درس خود از فرم زير استفاده نماييد.

در صورت دريافت پيام تاييد از طرف سركار خانم ابويي در پورتال آموزشي و درج در كانال مركز بين المللي زبان

كلاس درخواستي شما برگزار مي گردد.