قابل توجه كليه دانشجویان محترم دانشگاه امیرکبیر

برنامه مرکز بین المللی زبان دانشگاه ، در سال  تحصيلي جدید به شرح ذیل می باشد :

1- كل دوره در سه سطح Elementary ,Intermediate , Advanced  ارائه مي شود.

2- برنامه نحوه برگزاري دوره ها به صورت ذيل مي باشد:

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه محتوا و کیفیت ارائه شده در این دوره ها یکسان است ، دانشجویان محترم می تواند پس از پایان يك سطح در يكي از برنامه هاي فوق ، سطح ديگر را در برنامه ديگري انتخاب نمايند.

برنامه استاندارد :

در این برنامه  دانشجو می تواند هر ترم زبان را در یک ترم کامل دانشگاهی یعنی از شروع مهر ما تا پایان دی ماه بگذراند .

برنامه نیمه فشرده :

در این برنامه دانشجو می تواند هر ترم زبان را در دو ماه به پایان برساند بر این اساس ، کل دوره زبان ، شش ماه خواهد بود

برنامه فشرده :

این برنامه به دانشجو این امکان را میدهد که هر ترم زبان را در یک ماه و ده روز به پایان برساند . بر این اساس کل دوره زبان ، چهار ماه خواهد بود.