انصراف از تحصيل در مركزبين المللي زبان دانشگاه

چنانچه دانشجو از مركز بين المللي زبان دانشگاه درخواست انصراف از تحصيل در اين مركز را خواستار باشد طبق آئين نامه شوراي مركز بين المللي زبان به صورت زير هزينه اي را كه در هنگام ثبت نام پرداخت كرده است به آن برگشت داده مي شود.

در ضمن يادآور مي گردد نامه مبلغ مرجوعي بعد از هفته سوم آموزشي ارسال و مبلغ فوق حداكثر 30 روز كاري پس از ارسال نامه به حساب افراد درخواست داده شده واريز مي گردد.

مدارك مورد نياز در جهت انصراف :
1- تكميل فرم ( عودت مبلغ پرداختي ) تحصيل دوره هاي مركزبين المللي زبان

2- داشتن حساب در هر بانك  رسمي جمهوري اسلامي به اسم شخص دانشجو و دارا بودن شماره شبا جهت پرداخت

3- ارسال فرم ( به صورت فايل عكس يا فايل pdf ) به ايميل ilca@aut.ac.ir

مقدار هزينه پرداختي : 100 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 70 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 40 در صد

مقدار هزينه پرداختي : 0 در صد