قابل توجه كليه دانشجويان محترم

طبق اعلام نتايج مي بايست دانشجويان محترم در سطح مورد نظر ثبت نام كنند.

در صورت مغايرت در امر ثبت نام مي بايست با مراجعه حضوري با آقاي مهندس لطفي مشكل برطرف گردد.