امتحان Final Speaking دوره استاندارد

تاريخ برگزاري آزمون : 26- شهريور ماه 1399

ساعت شروع امتحان : از ساعت ۱۲

ساعت اتمام امتحان: ساعت 15 (به تعداد دانشجویان بستگی دارد وتقریبی است )خواهد بود.

نحوهن برگزاري آزمون :
كليه دانشجويان مي توانند از لینک ورود به کلاس اسپیکینگ درسي خود لاگين نمايند. آزمون توسط اساتيد ديگر برگزار خو اهد شد.نكته مهم :
در صورت بروز مشكل در سيستم هاي ارتباطي خود ( اينترنت، موبايل،لب تاپ و تبلت و هد ست و….)آزمون شما كنسل مي گردد. لطفا قبل از برگزاري آزمون آنها را چك نماييد.